RegSafe
www.regsafe.se

Start page

What is RegSafe

Personnel at RegSafe

Services offered by RegSafe

Contact RegSafe

Safety Assessments
are offered for:

Industrial chemicals (REACH)
Chemical products
Pharmaceuticals
Excipients
Cosmetics
Food additives
Degradation products
Impurities
Leachable substances
......and other compounds

 

RegSafe
Regulatory Safety Sciences

Consultant in Regulatory Toxicology and Risk/Safety Assessment


RegSafe har specialistkompetens inom toxikologi och hälsoriskbedömning/säkerhetsbedömning.

RegSafe have long experience and expert competence/knowledge in toxicology and risk/safety assessment.

____________________


RegSafe utför toxikologisk utvärdering och säkerhetsbedömning av kemikalier (REACH, CLP), läkemedel, hygieniska och kosmetiska produkter (enligt förordning (EG) nr. 1223/2009, SCCS guidelines) m fl ämnen och produkter (se tabell till vänster).

RegSafe performs toxicological evaluation and safety assessment of chemicals (REACH, CLP), pharmaceuticals (APIs, excipients, impurities etc.), cosmetics (according to regulation (EC) no. 1223/2009, SCCS guidelines) and other compounds (see table to the left).

RegSafe offers consultancy services and expertise for most toxicological/safety issues.

_____________________


RegSafe har lång erfarenhet av att snabbt hitta relevant toxikologisk/vetenskaplig dokumentation.

Long experience to quickly locate important and relevant toxicological data for risk/safety assessments
 

 

RegSafe Flyer (pdf) - click here

 

RegSafe is based in Stockholm (Stocksund)
Sweden

Phone:
+46 (0)708 - 85 55 75

E-mail: 
Lars Wiklund

(lars.wiklund@regsafe.se)